پیکان بدموقع پنجر شد!/ سلام دوباره به بحران در سال ۱۴۰۳

0
7

پیکان در بدترین زمان ممکن به بحران سلام کرده و حالا در منطقه خطر سقوط است.