پیکان – استقلال در کدام ورزشگاه؟!

0
5

با توجه به نتایج کسب شده از سوی تیم پیکان در هفته های اخیر، به راحتی قابل پیش بینی است دیدار پایانی استقلال در برابر پیکان در استادیوم پاس بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.