پیغام خطرناک و غیرمستقیم کالدرون به پرسپولیس

هر چند باشگاه پرسپولیس ۷۰۰ هزار دلار از مطالبات کالدرون و دستیارش را به حسابی در سوئیس واریز کرد اما کار انتقال پول کامل انجام نشده و به همین خاطر هنوز پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه پرسپولیس بسته است!

Related Posts

Recent Stories