پیشنهاد غیرمنتظره تیم ملی آمریکا برای کلوپ

0
9

فدراسیون فوتبال آمریکا قصد دارد یورگن کلوپ را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کند.