پیشنهاد سرخ برای مدافع استقلال!

0
8

مدافع تیم فوتبال استقلال با پیشنهاد باشگاه فولاد خوزستان رو به رو شده است.