پیشنهاد ساخت تندیس ابوالملوکی، بلور، خادم، طالقانی و بنا

فدراسیون‌کشتی با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ملی المپیک خواستار ساخت و جای‌گذاری تندیس پنج تن از نامداران و چهره‌های شاخص کشتی در موزه ملی ورزش شد. 

Related Posts

Recent Stories