پیام کالدرون به پرسپولیس؛ یک ماموریت نیمه‌تمام در ایران دارم

0
9

سرمربی اسبق پرسپولیس گفت: پرسپولیس در این فصل رقابت خوبی با حریفان داشت و با شایستگی به عنوان قهرمانی رسید.