پیام پادشاه اسپانیا به گاوی؛ به آلمان برو! +تصاویر

0
4

پادشاه اسپانیا در مراسم پرنسس خیرونا از گاوی خواست که به برلین برود تا شاهد فینال یورو ۲۰۲۴ بین اسپانیا و انگلیس باشد.