پیام غیرمستقیم و محترمانه گل محمدی به مدیران پرسپولیس

یحیی گل محمدی از بلاتکلیفی و وضعیت نا به سامان مالی و مدیریتی باشگاه راضی نیست.

Related Posts

Recent Stories