پشت پرده ثبت قرارداد اسماعیلی‌فر با تراکتور/ مدافع راست پرسپولیس در بن‌بست

0
5

دانیال اسماعیلی‌فر مدافع راست پرسپولیس با امضای قراردادی یک ساله به تیم تراکتور پیوست.