پشت پرده تشویق بازیکنی که در اردوی تیم ملی غیبت داشت/ ستاره ای که پای پیاده به منطقه زلزله زده رفت…

زلزله وحشتناک رودبار – منجیل همچنان از ذهن مردم ایران پاک نشده است؛ واقعه ای باورنکردنی که منجر به کشته شدن هزاران هموطن ایرانی شد.

Related Posts

Recent Stories