پروژه تخریب هاشمی‌نسب به جرم انصراف از همکاری با کادرفنی استقلال!

0
4

عده ای به دلیل اینکه هاشمی‌نسب حاضر به ادامه همکاری با استقلال نیست، شایعه ای عجیب در مورد او پخش کرده‌اند.