پرونده رسوایی بزرگ در فوتبال ایران؛ یک نفر تحت تعقیب!

0
5

پای یکی از معاونان وقت شرکت مس، به ماجرای فساد فوتبالی در یکی از تیم‌های زیرمجموعه این باشگاه باز شده و تحقیقات در این مورد همچنان ادامه دارد.