پرسپولیس و گاریدو؛ نمره قبولی در برخورد اول/ کیفیت جای ملیت، حرف درست مربی اسپانیایی

0
4

حرف‌های مربی اسپانیایی پرسپولیس در جلسه معارفه همه را به داشتن یک مربی حرفه‌ای در فوتبال ایران امیدوار کرد.