پرسپولیس همچنان در انتظار پاسخ علی علیپور

0
6

علی علیپور هنوز پاسخی به پیشنهاد باشگاه پرسپولیس نداده است.