پرسپولیس مانع انتقال بشار رسن به قطر در ابتدای فصل بود

رئیس سازمان فوتبال باشگاه قطر می‌گوید که این باشگاه از ابتدای فصل به دنبال جذب بشار رسن بود.

Related Posts

Recent Stories