پرسپولیس راهی ندارد جز بالا بردن سقف قراردادها!

0
5

باشگاه پرسپولیس برای برون رفت از وضعیت این روزهای خود باید تدبیری بیاندیشد