پرسپولیس به دنبال دو بازیکن جدید/ آقای گل در لیست یحیی نیست!

باشگاه پرسپولیس نامه‌ای برای جذب مهاجم ماریتیمو پرتغال ارسال نکرده است.

Related Posts

Recent Stories