پرسپولیسی‌ها گفتند عکس بگیرید تا صدای هوادار بخوابد/ پول دارند اما نمی‌خواهند به ما بدهند

مدیرعامل باشگاه شهر خودرو گفت: مدیرعامل پرسپولیس پیش‌نویس قراردادی که با ما در دفتر باشگاه شهر خودرو بست قبول نمی‌کند.

Related Posts

Recent Stories