پرسپولیسی‌ها به این سروصدا احتیاج دارند!/ چرا باید برای رفتن فرهاد مجیدی از استقلال رضایت بدهیم؟

عضو هیئت مدیره استقلال گفت: مجیدی با ما قرارداد سه ساله دارد و نمی‌تواند جایی برود. فکر نمی‌کنم موضوع پیشنهاد تیم اماراتی درست باشد

Related Posts

Recent Stories