پاسخ نهایی گربه سیاه به پیشنهاد پرسپولیس

0
8

مهاجم اهل سوریه تیم العربی قطر پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد.