پاسخ فوری استقلال به انتقال خبرساز پرسپولیس/ بازی دو سر برد آبی‌ها با جذب یک ستاره

آنچه رخ داده را می‌توان یک معامله دوسربرد برای طرفین دانست. قایدی و استقلال در موقعیتی هستند که می‌توانند به یکدیگر کمک کنند.

Related Posts

Recent Stories