پاداش ۱۰۰ میلیونی به خانواده المپین‌ها

0
5

وزارت ورزش و جوانان مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به خانواده المپین‌ها پاداش اهدا خواهد کرد.