ویدیو| گل محمدی: اشتباهات داوری همیشه به ضرر ما بوده است

صحبت های یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری پیش از دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان را ببینید.

Related Posts

Recent Stories