ویدیو| گل اول ترکیه به هلند توسط آکایدین

0
3

گل اول ترکیه به هلند توسط سامت آکایدین در دقیقه ۳۵ بازی به ثمر رسید.