ویدیو گلزنی کنعانی زادگان در برابر ام صلال

گلزنی کنعانی زادگان در برابر ام صلال (پنالتی) در دقیقه 29بازی. این بازی در پایان با نتیجه 3 بر 1 به سود الاهلی در مقابل ام صلال به پایان رسید.

Related Posts

Recent Stories