ویدیو| کپی پوشکاش شهاب زاهدی در ایران

0
6

یک گل شبیه به گل استثنایی شهاب زاهدی در جی لیگ ژاپن در بازی شهر بابک و فجرسپاسی در لیگ دسته یک ایران به ثمر رسید.