ویدیو| کنایه خداداد عزیزی به «خوبان عالم»!

کنایه خداداد عزیزی، اسطوره فوتبال ایران به صحبت های عزیزی خادم و دعای “خوبان عالم” را ببینید.

Related Posts

Recent Stories