ویدیو| کامبک زودهنگام اسپانیا با گل به خودی ستاره فرانسه

0
6

گل به خودی ژول کنده در دقیقه ۲۵ اسپانیا را مقابل فرانسه به گل دوم رساند.