ویدیو| چراغ سبز مدیرعامل آلومینیوم برای فروش لیموچی به پرسپولیس

0
8

محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک گفت که پرسپولیس گزینه نخست این باشگاه برای فروش مهدی لیموچی خواهد بود.