ویدیو| نام بایرلورکوزن بر جام قهرمانی حک شد

0
5

مسئولان بوندس لیگا نام تیم بایر لورکوزن را بر روی جام حک کردند.