ویدیو| نام بایرلورکوزن بر جام قهرمانی حک شد

0
8

مسئولان بوندس لیگا نام تیم بایر لورکوزن را بر روی جام حک کردند.