ویدیو| مجری تلویزیون، پله را کشت!

مجری برنامه تلویزیونی در اشتباهی عجیب اعلام کرد پله اسطوره فوتبال برزیل درگذشت.

Related Posts

Recent Stories