ویدیو| ماجرای کسر ۶ امتیاز پرسپولیس در زمان مدیریت کاشانی

توضیحات حبیب کاشانی، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس درخصوص کسر امتیاز از این تیم در زمان مدیریت وی را ببینید.

Related Posts

Recent Stories