ویدیو| شکست دانیال شه بخش مقابل حریف کوبایی به علت پزشکی

مسابقه دانیال شه بخش و حریف کوبایی که با شکست نماینده کشورمان به دلیل پزشکی همراه بود را تماشا کنید.

Related Posts

Recent Stories