ویدیو| شوخی مهدی طارمی با فریرا بعد از بازی شب گذشته مقابل آث میلان

شوخی مهدی طارمی با فریرا، هافبک جوان پورتو هنگام مصاحبه بعد از بازی شب گذشته مقابل آث میلان را ببینید.

Related Posts

Recent Stories