ویدیو| شوخی عبدالله روا با قرارداد ۴۰ میلیاردی گل محمدی

واکنش فان عبدالله روا به قرارداد چهل میلیاردی یحیی گل محمدی با باشگاه پرسپولیس برای دو فصل را ببینید.روا

Related Posts

Recent Stories