ویدیو| شلیک ناجوانمردانه به پای بازیکن توسط پلیس در زمین فوتبال

0
8

در کشور برزیل و در جریان فوتبال دسته‌های پایین‌تر، پلیس به پای یک بازیکن از فاصله چندمتری شلیک کرد.