ویدیو| دلداری صالحی امیری به پیمان فخری پس از شکست مقابل آمریکا

دلداری دادن رضا صالحی امیری وزیر ورزش و جوانان به پیمان فخری، بعداز باخت تیم ملی شمشیربازی مقابل آمریکا را ببینید.

Related Posts

Recent Stories