ویدیو| دلجویی فرزاد مجیدی از هوادار شاکی

ناراحتی هوادار استقلال از دست مدافع این تیم بابت عکس نگرفتن با همراهش که باعث شد فرزاد مجیدی به دنبال دلجویی از او باشد.

Related Posts

Recent Stories