ویدیو| دستورالعمل فیفا به فدراسیون فوتبال ایران از زبان مجید جلالی

0
3

مجید جلالی گفت: برای اجرای دستورالعمل فیفا، از کارگروه خودم خواهش کردم کل دستورالعمل فوق را ترجمه کنند و می‌توانیم آن را در اختیار سایر استان‌ها قرار بدهیم.