ویدیو| در آغوش کشیدن فرزند پس از بزن بزن نونیس با تماشاگران

0
6

داروین نونیس پس از درگیری با هواداران کلمبیایی بخاطر محافظت از خانواده‌اش، فرزندش را در آغوش کشید و لحظاتی احساسی خلق کرد.