ویدیو| جیمی جامپ سرتق !

ویدیویی از یک جیمی جامپ کوچک که با برداشتن توپ و حمایت تماشاچی ها موفق به فرار از دست مامورین شد را ببینید.

Related Posts

Recent Stories