ویدیو| جهانبخش: با بازیکنان و هواداران برایتون ارتباط خیلی خوبی داشتم

گفت و گو با علیرضا جهابنخش، لژیونر تیم فراینورد درخصوص شرایطش در تیم برایتون را ببینید.

Related Posts

Recent Stories