ویدیو| ثبت پرتاب دست بیرانوند در کتاب گینس

پرتاب دست ۶۱ متری علیرضا بیرانوند در دیدار مقابل کره جنوبی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.

Related Posts

Recent Stories