ویدیو| توضیحات منصوریان در خصوص آمادگی بدنی پیشکسوتان

گفت و گو کوتاه با علیرضا منصوریان و ستار همدانی در حاشیه دیدار منتخب ۹۸ و سرخابی ها به یاد میناوند و انصاریان را مشاهده کنید.

Related Posts

Recent Stories