ویدیو| توضیحات عزیزی خادم درمورد عبارت «خوبان عالم» و حضور جادوگر در فدراسیون فوتبال

واکنش عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال درباره شایعات استفاده از جادوگر در فدراسیون فوتبال را ببینید.

Related Posts

Recent Stories