ویدیو| تعیین تکلیف حضور تماشاگران در استادیوم ها، تا دو سه روز آینده

توضیحات سجادی، وزیر ورزش و جوانان درباره مجوز حضور تماشاگران در ورزشگاه ها را ببینید.

Related Posts

Recent Stories