ویدیو| ترسیدن پسر بچه از شادی گل عجیب گومیس

شادی پس از گل عجیب بافتیمبی گومیس که باعث ترسیدن پسر توپ جمع کن شد را ببینید.
بازیکن تیم الهلال عربستان در انتهای بازی برای دلجویی پیراهنش را به پسربچه هدیه داد.

Related Posts

Recent Stories