ویدیو| بحث خداداد عزیزی و جواد خیابانی روی آنتن زنده؛ چرا پیراهن اصلی تیم ملی سبز رنگ نیست؟

0
6

جواد خیابانی و خداداد عزیزی درباره اینکه چرا پیراهن اصلی تیم ملی سبز رنگ نیست بحث و گفتگو کردند.